top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN PMU OPLEIDINGEN

 • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen of levering van producten dewelke Lavini Nails & Beauty aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Lavini Nails & Beauty en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn ook in het salon verkrijgbaar. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van Lavini Nails & Beauty stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 • Lavini Nails & Beauty behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

 • Een gemaakte afspraak, op welke manier ook, is juridisch bindend en dient te worden nagekomen. Wij vragen bij het inplannen van een opleiding een voorschot van €500 te betalen d.m.v een beveiligde betaalapp.
  Je krijgt per e-mail een bevestiging van je inschrijving en een factuur van het voorschot. Controleer je spam-box.  Annuleren kan ook telefonisch of via email (info@lavini.be). Annuleren via sociale media of sms is niet mogelijk.  

 • Bij telefonische afspraak krijgt je een betaallink via e-mail en kan je het voorschot via beveiligde betaalapp betalen. Deze betaallink blijft 48u geldig. Bij niet-betaling binnen 48u, wordt je inschrijving geannuleerd. 
 • Voorschotten die cash of per Bancontact ter plaatse worden betaald vallen onder dezelfde regeling.
 • Voorschotten worden nooit terugbetaald.  Indien de klant zich inschrijft en vervolgens de opleiding niet tijdig annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van de klant niet kan doorgaan, is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de opleiding en het voorschot van €500 wordt eveneens ingehouden. Indien de klant beslist om de overeenkomst te verplaatsen na een latere datum, kan dit eenmalig en is de nieuwe vastgelegde datum definitief.

 • Een inschrijving kan geannuleerd of verplaatst worden, tot  7 dagen voor de opleiding. Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een nieuwe geplande datum. Indien tijdig wordt geannuleerd, kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak of de aankoop van producten. Je kan een voorschot gebruiken binnen de 3 maanden indien je minimum 7 dagen op voorhand je afspraak annuleert. 

 • ​Bij annulatie binnen de 7 dagen voor de training ben je het voorschot + 20% schadevergoeding kwijt.

 • ​Indien je helemaal niet komt opdagen of niks laat weten, ben je het voorschot + 20% schadevergoeding kwijt

 • Wij vragen je ook om het uur van afspraak te respecteren en op tijd te komen. Niet te vroeg, maar ook niet te laat. Kom je te laat wegens druk verkeer, gelieve ons te verwittigen op het nummer 0474 459 859. 

 • Lavini Nails & Beauty behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren zonder deze vooraf te communiceren.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant of het model heeft meegenomen naar het salon, bijvoorbeeld: ringen, uurwerken, oorringen,... Laat waardevolle objecten thuis! 

 • Lavini Nails & Beauty heeft het recht om een schadevergoeding te vragen van de klant of het model indien deze infrastructuur, meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 • Bij diefstal wordt altijd de politie gecontacteerd.

 • Een schoonheidssalon is geen plaats voor baby's, peuters of kinderen. Veelal duurt een behandeling lang en slaat de verveling bij de kindjes al snel toe. Het is voor u, de klant voor u of na u ook niet prettig als kinderen lastig zijn. Een uitstap naar een salon moet worden ervaren als een moment van ontspanning. Breng ook geen ander onnodig gezelschap mee zodat u andere klanten niet stoort. Alvast bedankt voor uw begrip.

 • Het meebrengen en nuttigen van voedsel is niet toegestaan.

 • Huisdieren zijn niet toegelaten.

bottom of page