top of page

BOEKINGSVOORWAARDEN

 • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (behandeling en/of levering van producten) dewelke Lavini Nails & Beauty aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Lavini Nails  Beauty en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn ook in het salon verkrijgbaar. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van Lavini Nails & Beauty stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 • Lavini Nails & Beauty behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

 • Een gemaakte afspraak, op welke manier ook, is juridisch bindend en dient te worden nagekomen. Wij vragen bij het inplannen van een afspraak via onze website een voorschot van 50% te betalen d.m.v een beveiligde betaalapp.
  Je krijgt per e-mail een bevestiging van je afspraak en een factuur van het voorschot. Controleer je spam-box. Via deze e-mail kan zelf je de afspraak verplaatsen of annuleren door op de link onderaan te klikken. Verwijder deze e-mail niet. Annuleren kan ook telefonisch of via email (info@lavini.be). Annuleren via sociale media of sms is niet mogelijk.  

 • Bij telefonische afspraak krijgt je een betaallink via e-mail en kan je het voorschot via beveiligde betaalapp betalen. Deze betaallink blijft 48u geldig. Bij niet-betaling binnen 48u, wordt je afspraak geannuleerd. 
 • Voorschotten die cash of per Bancontact ter plaatse worden betaald vallen onder dezelfde regeling.
 • Voorschotten worden nooit terugbetaald. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 24 uur voor de behandeling. Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een nieuwe gemaakte afspraak. Indien tijdig wordt geannuleerd, kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak of de aankoop van producten. Je kan een voorschot gebruiken binnen de 3 maanden indien je minimum 24u op voorhand je afspraak annuleert. 

 • ​Bij annulatie binnen de 24u voor je afspraak ben je het voorschot kwijt.

 • ​Indien je helemaal niet komt opdagen of niks laat weten, ben je het voorschot kwijt

 • ​Bij zwangerschap kan je het voorschot benutten voor een andere behandeling naar keuze of je kan het besteden in onze webshop.

 • Wij vragen je ook om het uur van afspraak te respecteren en op tijd te komen. Niet te vroeg, maar ook niet te laat. Kom je te laat wegens druk verkeer, gelieve ons te verwittigen op het nummer 0474 459 859. Vanaf 30 minuten te laat, is het niet meer haalbaar om je verder te helpen, waardoor je het voorschot kwijt bent en een nieuwe afspraak dient in te plannen. Komt je te laat dan wordt de verstreken tijd van je behandeling ingekort. De prijs blijft hier van toepassing. Vertrek dus tijdig.

 • Hebt je een cadeaubon gekregen voor een gelegenheid en je wenst een afspraak te maken, contacteer ons op 0474 459 859 met vermelding van de code op de bon. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen of producten gebruikt worden, tenzij anders vermeld. Ze zijn niet inwisselbaar voor geld. Lavini Nails & Beauty behoudt zich het recht om cadeaubonnen te weigeren dewelke beschadigd zijn of onleesbaar zijn geworden. Lavini Nails & Beauty is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen.

 • Wie herhaaldelijk de afspraak niet nakomt, d.w.z. herhaaldelijk laattijdig annuleert of herhaaldelijk niet komt opdagen, zal bij Lavini Nails & Beauty geen afspraak meer kunnen maken. Wij rekenen op je begrip.

 • Lavini Nails & Beauty behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren zonder deze vooraf te communiceren.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het salon, bijvoorbeeld: ringen, uurwerken, oorringen,... Laat waardevolle objecten thuis! 

 • Lavini Nails & Beauty heeft het recht om een schadevergoeding te vragen van de klant indien deze infrastructuur, meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 • Bij diefstal wordt altijd de politie gecontacteerd.

 • Een schoonheidssalon is geen plaats voor baby's, peuters of kinderen. Veelal duurt een behandeling lang en slaat de verveling bij de kindjes al snel toe. Het is voor u, de klant voor u of na u ook niet prettig als kinderen lastig zijn. Een uitstap naar een salon moet worden ervaren als een moment van ontspanning. Breng ook geen ander onnodig gezelschap mee zodat u andere klanten niet stoort. Alvast bedankt voor uw begrip.

 • Het meebrengen en nuttigen van voedsel is niet toegestaan.

 • Huisdieren zijn niet toegelaten.

INSTRUCTIES BETREFFENDE COVID - 19

 1. Elke klant is verplicht om een mondmasker te dragen. Zet deze op voor je het salon binnen komt. Beschik je niet over een mondmasker, dan kan je deze aankopen aan € 1,50. Laat ons dit op voorhand weten.
   

 2. Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn op zijn afspraak. Kom niet te vroeg en zeker niet te laat. Er kan binnen niet gewacht worden, indien de klant voor u nog niet vertrokken is, zal u even in de auto/buiten moeten wachten.
   

 3. Iedereen komt ALLEEN naar zijn afspraak, geen extra vriendinnen, moeders, mannen, kinderen of eender wie is toegelaten. Hier maken we geen uitzonderingen op. Indien 2 vriendinnen hun afspraak samen gepland hebben, dient 1 iemand in de auto te wachten.
   

 4. Iedereen moet zijn handen grondig wassen en desinfecteren vooraleer we de behandeling starten. Na het desinfecteren mag u uw gelaat niet meer aanraken.
   

 5. Na het wassen en ontsmetten van de handen mogen jullie handtas, sleutels en gsm niet meer aanraken gedurende de volledige behandeling. Deze mogen ook niet op de behandeltafels gelegd worden en dienen in je tas te blijven, ook al probeert iemand u al meermaals te bereiken.
   

 6. Bent u of 1 van uw huisgenoten ziek of hebt u symptomen? Annuleer dan uw afspraak.
   

 7. Hebt u hooikoorts of andere allergieën? hoest of niest dan in een papieren tissue of in de elleboog.
   

 8. U praat zo weinig mogelijk tijdens behandelingen aan het gelaat.
   

 9. Gebruik van het toilet is bij ministerieel besluit verboden.
   

 10. U kan betalen met bancontact, contactloos, payconiq, betaalapp of cash. Uw handtas, portefeuille, gsm of sleutels mogen niet op de toonbank worden gelegd.

bottom of page